ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนโพนพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โทร.0899430882


ยินดีต้อนรับ
วันที่ 9-13 มีนาคม 2567 รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ม.1 หลักสูตรวิทย์ คณิต ม.4 ห้อง 1 หลักสูตรวิทย์ คณิต ห้องเรียนปกติ ห้อง 2 หลักสูตร วิทย์ คณิต ห้องเรียนทวิศึกษาขณะนี้ระบบปิดรับสมัครในระดับ ม.1


ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร ในระดับ ม.1

ขณะนี้ระบบปิดรับสมัครในระดับ ม.4


ตรวจสอบสถานะการรับสมัคร ในระดับ ม.4