ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนโพนพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร โทร.0899430882


ยินดีต้อนรับ
มอบตัว ม.1 รอบเช้า 08.30-12.00 31 มีนาคม 2566 >>>>>>> ม.4 รอบบ่าย 13.00-16.00 31 มีนาคม 2566